Fracció resta

A la ciutat d’Elx tenim multitud de contenidors grisos per a que deposites en ells aquells residus que no poden ser reciclats. És el que anomenem la fracció resta. El depòsit de residus ha de realitzar-se entre les 21 i les 23 hores per a evitar molèsties als ciutadans.

Els residus recollits dins de la fracció resta són traslladats a la nostra planta de la partida de Vallongas on, a través de diversos tractaments, es reciclen en la mesura que siga possible separant aquells materials susceptibles de reciclar-se i que haurien d’haver-se depositat en els contenidors de recollida selectiva, obtenint a més compost a partir de la matèria orgànica present en aquests residus.

RECORDA:
No tot és fem. Ajuda a reciclar. Deposita cada residu en el seu contenidor.
No aparques davant dels contenidors. Un vehicle mal aparcat impedeix que es puga recollir el fem i això ens perjudica a tots.
Trau el fem en bosses tancades i només en l’horari comprés entre les 21:00h i les 23:00h.

fracción resto