Neteja viària

Inclou totes aquelles accions de neteja de les voreres, carrers i parcs de la ciutat, incloent la neteja de grafitti i pintades en les parets i mobiliari urbà. En aquest servei s’empren tant mitjans manuals com mecànics, a fi de garantir la neteja integral de la ciutat.

 

Entre d’altres activitats, poden assenyalar-se les següents:

  • Escombratge manual
  • Aigualeig manual
  • Neteja amb equips a pressió
  • Neteja de pintades
  • Neteja mecànica

 

Els ciutadans poden sol·licitar, a través dels nostres mitjans de contacte, la retirada de les pintades en els immobles de la seua propietat que siguen visibles i accessibles des de la via pública.

limpieza viaria 1
limpieza viaria