Estris domèstics

El servei de recollida d’estris voluminosos consisteix en la retirada d’aquells residus d’origen domiciliari que per la seua grandària no poden ser depositats dins els contenidors de fracció reste distribuïts per la ciutat i les pedanies.

 

Per a procedir a la recollida d’aquests residus només has d’enviar un WhatsApp al 680 363 774 i indicar el punt on es depositaran els voluminosos, els quals es deixaran en la via pública a partir de les 22.00 hores per a ser recollits al matí següent.

 

Els residus recollits per aquest servei són classificats posteriorment en el Punt Net i traslladats a diverses instal·lacions de reciclatge segons la seua composició. Així s’estableixen línies de gestió de residus diferenciades per als electrodomèstics, els estris de fusta i la resta de voluminosos.

recogida-enseres-voluminosos