Paper i cartó

Contenidors blaus de paper i cartó

A Elx hi ha multitud de contenidors destinats a la recollida selectiva de paper i cartó on els ciutadans poden depositar aquest tipus de residus per al seu posterior reciclatge.

 

Què es fa amb el paper i cartó recollit en els contenidors blaus?

El paper i cartó recollit és traslladat per l’equip d’Elx verda i neta a la planta de la partida de Vallongas on s’encarrega de la seua recepció, verificació, control i posterior enviament a la paperera per a la fabricació de diversos productes amb aquest material reciclat.

 

Procés de Fabricació

Bàsicament per al procés de fabricació de nous productes hi ha una part de cel·lulosa verge i una altra procedent de material reciclat. Les principals fases són les següents:

 • Classificació, preparació i embalatge del material recuperat.
 • Operació de polpat: el seu objectiu és separar les fibres que conté el paper usat, sense trencar-les.
 • Eliminació de residus indesitjats: la pasta de paper es filtra per tamisos de diferents grandàries per a separar plàstics, filferros, terra, etc.
 • Eliminació de la tinta: s’elimina la tinta mitjançant sabó i projectant aire a pressió. L’aire i el sabó formen pompes que pugen a la superfície, on uns potents aspiradors recullen la mescla de tintes que tenia el paper usat.
 • S’ajunta amb la pasta procedent de cel·lulosa verge de la fusta d’arbres plantats per a tal fi.
 • Rentades i espessits successius: consisteix a anar reduint la quantitat d’aigua que té la pasta de paper
 • Màquina de paper: el paper és assecat per complet i s’obté una làmina de paper consistent.
como-se-fabrica-el-papel

Avantatges Mediambientals del reciclatge de paper

 • El reciclatge de paper i cartó contribueix a reduir els abocadors i evita l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle causants del canvi climàtic.
 • En 2017 es van recollir quasi 4.400 tones de paper i cartó que en volum equivalen a quasi 33 piscines olímpiques d’estalvi d’espai en abocador.
 • Per cada quilo de paper i cartó que recollim per al seu reciclatge evitem l’emissió en abocador de 900 grams de CO₂. 150 kg de paper i cartó equivalen a les emissions d’un viatge de 800 km en automòbil.
 • El paper i cartó usat no és fem, és un recurs.
 • Reciclant paper i cartó s’aprofita al màxim la fusta: un recurs natural, renovable i reciclable.
 • El periòdic que deposites hui en el contenidor blau serà el periòdic que lliges la setmana que ve.
 • Amb 1.000 kg. de paper i cartó recollit selectivament es pot fabricar més de 5.000 periòdics o més de 11.000 caixes de cereals de desdejuni.

 

Sabies que…?

…. el paper es fabrica inicialment amb fibra de cel·lulosa de la fusta que es cultiva en plantacions forestals que s’estan contínuament replantant i regenerant i són motor de l’economia rural. La fusta que la indústria espanyola de la cel·lulosa i el paper utilitza com a matèria primera procedeix en un 97% de plantacions locals (d’espècies de pi i eucaliptus).

…. som el tercer país de la Unió Europea en superfície forestal. El sector paperer a través de ASPAPEL impulsa la gestió forestal sostenible d’aqueixes masses forestals i la seua certificació. Actualment està certificat el 55% del paper de fabricació nacional del mercat, amb un creixement de huit punts percentuals respecte a l’any anterior.

…. el paper procedeix de la fusta i és un material que posseeix bondats ambientals ja que és natural, renovable i reciclable. Amb el reciclatge de paper es produeix tot un cicle d’aprofitament de la fibra de cel·lulosa. Però aquest cicle d’aprofitament necessita anar incorporant una certa quantitat de fibra verge per a mantindre’s en funcionament pel fet que la fibra es deteriora amb els successius usos. És a dir, el paper no es pot reciclar il·limitadament. Es calcula que fins a 7 vegades. Per tant, és necessari que coexistisquen totes dues fibres – la verge i la reciclada.

 

RECORDA

 • Reciclar paper i cartó és un gest senzill que ens beneficia a tots. Deposita els residus de paper i cartó en el contenidor blau.
 • Per a facilitar el treball de tots introdueix les caixes en el contenidor de cartó plegades. Així facilitaràs el reciclatge de la resta de ciutadans
 • No abandones fora del contenidor el paper i cartó.
 • Evita que el paper i cartó estiga mesclat amb plàstics, fleixos o altres residus. Si transportes els residus de paper i cartó en bosses de plàstic una vegada buidat el paper i cartó en el contenidor blau, deposita la bossa en el contenidor groc que tens al costat.