Accions extraordinàries

En aquest apartat s’inclouen totes aquelles actuacions puntals que requereixen, en molts casos, de personal i equips concrets. Dins d’aquest servei s’engloben, per exemple, un pla d’actuacions per a les nevades, inundacions i calamarsades; les brigades de neteja per a festes, fires i actes públics, les neteges intensives i les brigades d’acció immediata.

acciones extraordinarias
acciones extraordinarias