Avís legal

*Descàrrega de responsabilitat: Aquest text legal escrit en valencià és només per a propòsits de traducció i només pretén ajudar el lector de parla valenciana a llegir-ho en el seu idioma predilecte. Quan es produeixen inconsistències en el significat durant la lectura d’aquest text, la versió en castellà té prioritat.

 

TERMES GENERALS D’ÚS DE www.elxverdaineta.es

L’accés als continguts de les seccions de la nostra Web, es farà d’acord amb la política que establisca l’entitat. Així mateix UTE Elx, podrà modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la informació continguda en el lloc web, per la qual cosa l’entitat no es responsabilitza que aqueixa informació estiga actualitzada.

RESPONSABILITAT D’UTE Elx

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

UTE Elx no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. UTE Elx no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Per tant L’usuari accepta, de manera expressa i sense reserves, que l’accés i la utilització del portal, es fa sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

 

En virtut de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per a qualsevol controvèrsia que poguera sorgir serà aplicable la legislació espanyola. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se UTE Elx el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedisquen en Dret.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

UTE Elx és propietari i/o llicenciatari, de tota la informació continguda en aquest portal, del seu disseny gràfic, imatges, bases de dades, índexs, codis fonts, marques i logotips, estant protegits conforme al que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, i, en la Llei de Marques.

La seua posada a disposició i ús, no suposa, en cap cas, la cessió de la seua titularitat o la concessió d’un dret d’ús a favor de l’Usuari, per la qual cosa tota reproducció, còpia, distribució total o parcial, o, comercialització, requerirà l’autorització prèvia i escrita d’UTE Elx, reservant-se l’entitat, en cas d’ús indegut del Website, el dret a exercitar quantes accions legals anaren precises per a la restitució dels danys i perjudicis causats, així mateix l’usuari s’obliga a indemnitzar a l’entitat per qualsevol mal o perjudici que poguera ocasionar per l’ús d’aquesta Web, infringint aquestes condicions generals i/o la legalitat vigent.

LINKS, BÀNERS

La inclusió en el portal www.elxverdaineta.es de links o enllaços amb altres portals, té una finalitat merament informativa, i no suposa que UTE Elx recomane i/o garantisca aquests portals, sobre els que no exerceix cap control, ni és responsable del contingut d’aquests.

 

UTE Elx
CIF: O-26384172
Adreça: Partida Vallongas, 45
C.P: 03291 Localitat: Elx
Província: Alacant
e-mail: info@elxverdaineta.es
Núm. inscripció en el registre mercantil: _________