Què és un punt net?

QUÈ ÉS UN PUNT NET?

Punts nets, compromesos des de sempre amb tu

¿Qué es un punto limpio?

Cada vegada són més les persones que es preocupen pel medi ambient i separen els residus que generen en el dia a dia.

A més dels contenidors de reciclatge tradicionals, com el blau, el groc i el verd existeixen els punts nets, que són grans instal·lacions que es dediquen a recollir i classificar els residus que produïm els ciutadans.

La seua labor és similar als contenidors de reciclatge que estan al costat dels poals de fem en la via pública, però en ells es cataloguen molts més residus.

A diferència dels contenidors tradicionals, els punts nets són instal·lacions molt més grans que permeten gestionar qualsevol tipus de residu, des de piles i oli de cuina, a mobles, electrodomèstics, lluminàries, tòners d’impressora i fins i tot, fem tecnològic.

Residuos admitidos

El punt net accepta i recull tots aquells residus que ja no et fan falta, però amb uns certs límits. Com a màxim, podràs reciclar elements i materials sense superar els 100 quilos de pes en total. Aquesta xifra pot variar en funció dels objectes que vulgues eliminar.

Per exemple, electrodomèstics com ara les llavadores són admissibles fins als esmentats 100 quilos; no obstant això, consumibles informàtics tenen el seu límit en 25 quilos. El mateix succeeix amb volums i unitats.

Límite de cantidad por peso
Límite de cantidad por volumen
Límite de cantidad por unidades

25-100kg

Límit de quantitat per pes

10 l

Límit de quantitat per volum

2-20 uds.

Límit de quantitat per unitats

tabla